Areál snů zákupy

Místo, kde si splníte každé své přání

Výsledky rallycross

Výsledky závodů Rallycross 2019 zde

Mapka areálu

NOVĚ PŘIDÁNA MAPA AREÁLU

Autoservis AAA Mercedes

 

Kavárna u Babičky

Dovolujeme si Vás pozvat do kavárny u Babičky v Lindavě!

Děkujeme za amatérské video z rallycrossu, který se konal 22.9.2018.

Ke shlédnutí zde : https://www.youtube.com/watch?v=5_189aLFQrI&feature=share

PRAVIDLA PRO ZÁVODY DESTRUKČNÍ DERBY + DALŠÍ INFO


 • Jedná se o závody sériových vozů, které doposud sloužily k jízdě na veřejných komunikacích a mají být zrušeny dle zákona.
 • Účastník je povinen se dostavit včas na přejímku vozů. Účastník je povinen přivést s sebou doklady od vozu, tedy minimálně velký TP a občanku majitele vozu. Po závodech budou vydány doklady o ekologické likvidaci vozu a vůz odvezen a zlikvidován na náklady pořadatele akce. Likvidace vozu je bezplatná. 


 1. 60 minut před startem závodu je povinná registrace a prezentace jezdců, při které bude jezdci vyplněno čestné prohlášení o tom, že jezdec si je plně vědom jízdy na vlastní nebezpečí.
 2. Řazení na start je losované a to po přejímce vozů. Rozjížďky a vylučovací jízdy budou vždy maximálně po 5 vozech. Při řazení na startovní pozice je přísně zakázáno narážení do soupeřů, jinak přichází napomenutí nebo vyřazení ze závodu.
 3. Povinnou výbavou jezdců schválenou pro závod je přilba, rukavice, čelní sklo vozu a reflexní vesta, kterou musí mít jezdec po dobu závodu na sobě, doporučujeme chrániče kolen a loktů a páteřový pás, ostatní bezpečnostní úpravy dle potřeb závodníka, nesmějí být však v rozporu s bodem 4.
 4. Úpravy vozu. Závodník je povinen odstranit z vozidla přední světla. Boční okno řidiče  muže být opatřeno sítí. Veškeré volně uložené věci ve voze musí být odstraněny. Akumulátor musí být pevně uchycen. Vozidlo by mělo být sériové bez speciálních uprav. Povoluje se ochrana chladiče, vnitřní rám, bandáže uvnitř vozu. Veškeré úpravy nesmějí však mít ostré hroty a nesmí nic přesahovat obrys vozu. Pneumatiky jsou na uvážení účastníka, avšak bez hrotů,  šroubů apod.
 5. V případě, že jezdec nebude mít přilbu a předepsané ochranné pomůcky  nebude do závodu vpuštěn!!!
 6. Do závodu nebudou vpuštěny vozy s britským řízením (řízení vpravo), výjimkou by byl vložený závod více aut s řízením vpravo.
 7. Posádku tvoří pouze řidič, ve voze nesmí být žádná jiná osoba! Závodu se v roli jezdce smí objevit jen osoba starší 18 let a s platným ŘP. Vše je plně na vlastní nebezpečí, stvrzeno podpisem a čestným prohlášením při registraci.
 8. Mezi ohlášením opětovného startu a startem samotným je krátká doba, kdy mohou jezdci či členové týmu lehce poopravit svá vozidla, nesmějí však opustit s vozidlem dráhu.
 9. Napomenutí - Přísný zákaz narážení, blokace či omezování SV, jinak přichází vyloučení.
 10. Dále tak záměrné  narážení do ostatních závodníku rohem vozu na roh vozu, čelní narážení při jízdě, narážení do stojícího vozu, vyhazování předmětů a vše, co by ohrožovalo zdraví ostatních účastníků závodů nebo diváků.
 11. Trať závodu je vyznačena pneumatikami, kužely nebo páskou.
 12. Vítězem se stává ten jezdec, jehož vůz je schopen ujet alespoň jedno kolo a ostatní jezdci již v závodě nepokračují. V případě, že soupeřův vůz není schopný jízdy, nesmějí ostatní posádky do stojícího auta narážet, s výjimkou jeho roztlačení. Toto pravidlo neplatí v případě, že vůz již opustila posádka, v tomto případě se z vozidla stává překážka na trati, kterou je možno využít k destrukci. Pro jezdce končí závod tehdy, když jeho vůz není schopen jízdy a stojí déle než 3 kola nebo pokud jezdec auto opustí. Kontrolu provádí  Traťový komisař (TK).
 13. Drobné úpravy na voze během jízdy, které by pomohli v jezdcovo opětovné pokračování provádí týmoví mechanici. Pokud je týmový mechanik zároveň i jezdcem, musí tuto skutečnost nahlásit před závodem TK.
 14. Přísný zákaz jízdy v protisměru. V případě porušení hrozí jezdci napomenutí.
 15. Přísný zákaz přímého nárazu na dveře řidiče, hlídá DZ a TK, kteří v případě porušení napomínají jezdce.
 16. Úmyslné vyjetí z trati, myslí se tím nezaviněné vyjetí mimo území ohraničené pneumatikami nebo páskou, je potrestáno napomenutím.
 17. Rozdělení vlajkových pokynů POŘADATELE:

 • Start i ukončení závodů -  máváním  šachovnicového praporku.
 • Seřazení na start i pokyn k opětovnému startu, případně přerušení závodu z důvodu kolize na trati -  žlutý prapor.
 • Červený prapor -  napomenutí jezdce


TRESTY


 1. Napomenutí - jezdec je napomenut v případě porušení pravidel závodu. Pokud bude napomenut dvakrát, je ze závodu vyloučen. Napomenut je jezdec červeným praporkem z rukou DZ*.
 2. Vyřazení - pokud jezdec bude dvakrát napomenut, je vyřazen. V případě, že úmyslně ohrozil či naboural do stojícího vozu s posádkou a ohrozil tak jejich bezpečnost, je bez napomenutí přímo vyřazen ze závodu.Po ukončení závodů bude provedeno vyhlášení tří nejlepších míst závodu a vítězové budou odměněni cenami.

 

Přejeme všem zúčastněným příjemnou zábavu. 

 

*DZ- DOZORČÍ ZÁVODU

*TK-TECHNICKÝ KOMISAŘ

*SV-SERVISNÍ VOZIDLO

 

 

*Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel, i v průběhu trvání závodů.