Areál snů zákupy

Místo, kde si splníte každé své přání

Výsledky rallycross

Výsledky závodů Rallycross 2019 zde

Mapka areálu

NOVĚ PŘIDÁNA MAPA AREÁLU

Autoservis AAA Mercedes

 

Kavárna u Babičky

Dovolujeme si Vás pozvat do kavárny u Babičky v Lindavě!

Děkujeme za amatérské video z rallycrossu, který se konal 22.9.2018.

Ke shlédnutí zde : https://www.youtube.com/watch?v=5_189aLFQrI&feature=share

PRAVIDLA a TECHNICKÉ PŘEDPISY PRO RALLYCROSS

 

 Pro závodní auta bez rámů i s rámy

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Každý jezdec i jeho doprovod se závodů účastní na vlastní odpovědnost a riziko. Bere na sebe odpovědnost za škody způsobené mimo trať divákům, pořadatelům, členům doprovodu a jezdcům. Tuto odpovědnost si může pojistit jednorázovou nebo celoroční pojistkou u libovolné pojišťovny.

2. Pořadatel nemá povinnost zajišťovat pojištění jezdců, mechaniků a doprovodů.

3. Za chování svého doprovodu a mechaniků je vždy plně odpovědný jezdec.

4. Jezdec je povinen bezpodmínečně dbát pokynů pořadatelů, sportovních komisařů, technických komisařů, případně dalších pověřených osob. A to i jeho doprovod.

5. Testování vozidel je dovoleno jen na závodní trati po dohodě s pořadatelem závodu, jizda mimo závodní tratě je zakázána pod podmínkou vyloučení ze závodu.

6. Pokud nebude 14 dní před termínem konání závodu přihlášen minimální počet vozů, závod se ruší.

7. Traťoví komisaři budou vybráni z nezávislých lidí, aby nedocházelo k nadržování jednotlivým jezdcům. Budou vybaveni vysílačkami pro komunikaci mezi sebou a „velitelským můstkem“.

 

II. ČASOVÝ PLÁN ZÁVODU :

Sobota :

8:00 - 8:45 Přihlášky, přejímky, trénink
8:45 - 9:00 Rozprava s jezdci
9:15 - 10:30 1. rozjíždka
10:45 - 12:00 2. rozjíždka
12:00 - 12:30 Pauza na oběd
12:30 - 13:45 3. rozjížďka
14:00 - 15:15 4. rozjíždka
15:30 - 16:00 Semifinále B+A
16:15 - 16:45 Finále Junioři a ženy
17:00 - 17:30 Finále
18:00 Vyhlášení výsledků

Změna v harmonogramu vyhrazena

 

III. JEZDEC

1. Jezdcem se může stát osoba způsobilá k řízení motorového vozidla s platným řidičským průkazem pro osobní automobil (po dohodě možnost výjimky).

2. Podmínkou přijetí jezdce do závodu je zaplacení příspěvku a absolvování administrativní a technické přejímky.

3. Jezdec nesmí požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky před ani během závodu, pořadatel má právo tyto povinnosti zkontrolovat. Při odmítnutí kontroly může být ze závodu vyloučen.

4. Je povolen start dvěma jezdcům na jednom voze.

Jezdci mají možnost si vybrat:

- Jedno startovné – jedno st. číslo, 4 rozjížďky dohromady, zbytek viz systém rozjížděk

- Dvě startovné – dvě st. čísla, každý samostatně v rozjížďce, zbytek viz systém rozjížděk

-Během závodu není možná změna jezdců.

5. Povinná výbava jezdce: kombinéza nebo oděv z odolného materiálu, přilba schválená pro provoz na pozemních komunikacích, rukavice, pevná obuv, reflexní vesta s číslem vozu.

6. Jezdec musí mít na sobě minimální povinnou výbavu a řádně zapnutou bezpečnostní helmu, upevněné bezpečností pásy v době od postavení na startovní rošt až po dojetí do cíle. Odstrojit se může až po dosažení bezpečného místa a to pouze v případě, že vozidlo stojí a je zamezeno jeho svévolnému rozjetí. Pokud opouští trať opětovným rozjetím (např. po vyproštění), musí mít na sobě opět minimální povinnou výbavu.

7. V celém závodním areálu je vždy zakázáno vozit v závodním voze další osobu !

8. Všichni jezdci jsou povinni řídit se ustanovením těchto pravidel a dodržovat je.

9. Jezdec odpovídá za úklid místa svého týmu v parkovišti civilních i závodních aut před odjezdem z areálu závodiště.

POZOR! Upozorňujeme závodníky, že jsou dle pravidel povinni mít pod každým vozidlem v parkovišti závodních strojů (v depu), vaničku pod motorem!!! Je to podmínka přihlášení do závodu!!!

 

IV. STARTOVNÉ

1. Příspěvek za každé startující auto činí 1300 Kč.

2. Startovné propadá ve prospěch pořadatelů nedostaví-li se jezdec na start, při odstoupení ze závodu nebo při poruše vozu.

3. Uzávěrka přihlášek je vždy 14 dní před konáním závodu.

4. Startovné se platí CELÉ na bankovní účet pořadatele nejdéle 7 dní před závodem. V případě omluvy jezdce ze závažných důvodů (TELEFONICKY na tel. č. +420775339495) do 18:00 hodin v pátek před závodem se startovné převádí do dalšího závodu. Při neomluvené neúčasti celé startovné propadá ve prospěch pořadatele. Jiný způsob omluvy se nebere v úvahu.

5. V případě přihlášení po uzávěrce se startovné navyšuje o 50% (platí i v případě platby v den konání závodu).

 

V. STARTOVNÍ ČÍSLA

1. Podmínkou startovacího vozidla je označení vozidla čísly ze dvou stran. „Áčková“ cedule s číslem na streše vozu 25X25 cm, čísla musí být čitelná - ideálně černá písmena na bílém podkladu.

2. Střešní cedule musí být vyrobena z plechu, případně jiného materiálu, který „odolá“ závodu. Vozidlo nebude připuštěno na start rozjížďky, pokud nebude na střeše číslo vidět! V případě střešní cedule z jiného materiálu než je plech, nebude pořadatelem poskytnuto magnetické startovní číslo. Jezdec si musí číslo zařídit sám tak, aby bylo vidět.

 

VI. TECNICKÉ PŘEJÍMKY

1. Každé soutěžní vozidlo musí před závodem projít technickou přejímkou.

2. Přejímky se účastní povinně jezdec.

3. Jezdec se přejímky účastní včetně povinného vybavení ( bod III / 5 ).

4. Zjištěné závady je možno odstranit na místě a požádat o novou přejímku.

5. Opakovanou přejímku je možné absolvovat do ukončení volných tréninků.

6. Vozidlo nesmí mít skleněné a plastové tříštitelné díly, původní zadní světla, blinkry, lišty, doplňky a to, co by mohlo při střetu z vozu odpadat (s výjimkou zpětných zrcátek a nárazníků).

7. Vozidlo může mít původní čelní okno (pokud nebude, musí být nahrazeno sítío velikosti ok min. 2x2cm–vtomto případě musí být jezdec vybaven helmou se štítem nebo brýlemi). Bez čelního okna nebo sítě nebude vozidlo připuštěno krozjížďce. A to ivpřípadě, že okno vypadne během závodu!

8. Vozidlo nesmí mít žádné ostré hrany a viditelně navařené výztuhy, na start rozjížďky musí mít vozidlo přední nárazník

9. Jakékoliv venkovní úpravy nesmí přesahovat obrys vozidla.

10. Vozidlo musí být osvětleno zezadu DVĚMI BRZDOVÝMI SVĚTLY a JEDNÍM STÁLÝM SVĚTLEM (oboje v červené barvě).

11. Zadní osvětlení musí být umístěno pod střechou vozidla.

12. Z důvodu bezpečnosti musí být řidičovo sedadlo vybaveno opěrkou hlavy.

13. Dveře řidiče musí být vybaveny sítí nebo sklem polepeným bezpečnostní folií, případně makrolonem.

14. Vozidlo musí být vybaveno bezpečnostním pásem a řádně připevněnou baterií. V případě umístění baterie uvnitř vozu musí být zakryta.

15. Povoleny jsou pneumatiky jakéhokoliv druhu včetně autocrossových. Jsou zakázány kola s hřeby či řetězy.

16. Je doporučen bezpečnostní rám za sedadlem řidiče napříč vozem, od střechy k protilehlému prahu (doporučen i rám od „A“ sloupku k „B“ sloupku na straně řidiče), řádně upevněná příčk amezi dveřmi u řidiče a řidičem. Provedení rámu musí být takové, aby nedošlo k poranění jezdce.

17. Ve vozidle nesmí být rezerva ani jiné volné předměty.

18. Každé auto musí mít vpředu pevně přidělané tažné lano, které na druhém konci bude upevněné do kabiny vozu. Je to z důvodu zrychlení odtahu nepojízdného vozu z trati po skončení rozjížďky

19. Technická přejímka se bude prováděti v pátek před závodem, nejdéle od 18:00 hodin do 20:00 hodin

 

VII. PRAVIDLA JÍZDY

1. Změna směru jízdy závodu se bude střídat po každém závodě

2. Jedná se o BEZKONTAKTNÍ ZÁVOD. Povoluje se maximálně neúmyslné otření o bok vozu. Je zakázáno mechanické vytlačování, úmyslné vybržďování.

3. Snaha o úmyslný kontakt s vozidlem soupeře za účelem jeho přetočení, popř. vytlačení z tratě je zakázána, dále náraz na řidičovi dveře a bude trestána vyloučením z rozjížďky.

4. Během rozjížďky je zakázáno úmyslně vrážet do vozidla soupeře, ať již do jedoucího nebo stojícího.

5. Jezdec je povinen učinit vše, co je v dané situaci možné, aby kolizi zabránil.

6. Jezdec je povinen respektovat vlajkovou signalizaci a ostatní pokyny pořadatelů. Je povinen sledovat vlajkovou signalizaci a startovací/cílový semafor i během rozjížďky! Rozhodnutí traťového komisaře musí být závodníkem neprodleně uposlechnuto.

7. Závodník může podat protest proti rozhodnutí komisaře oproti vkladu 500,-Kč.

8. Traťový komisař může vyloučit jezdce ze závodu i tratě při neuposlechnutí či ignoraci pokynů.

9. V případě poruchy vozidla je možné zajet mimo trať (pokud to situace umožňuje) – platí však bod III.6 a VII.6 těchto pravidel!!!

10. Vozidlo nesmí být opravováno na trati. V případě jakékoliv poruchy řidič vyčká ve vozidle (nenařídí-li to traťový komisař jinak) na odtažení vozidla do depa

11. Jezdec nesmí za jízdy ani během rozjížďky otevírat dveře. Pokud jsou jakékoliv boční dveře poškozeny a nedrží zavřené, musí jezdec neprodleně ukončit jízdu a opustit trať

12. Při zakrytí výhledu otevřenou přední kapotou je jezdec povinen okamžitě bezpečně odstavit vozidlo mimo trať za dodržení bodu III.6 a VII.6 pravidel.

13. „Oplácení“ se trestá okamžitou diskvalifikací ze závodu. Platí i pro úmyslný náraz na dveře řidiče.

14. Jezdec nesmí úmyslně kličkovat na trati a blokovat rychlejšího soupeře, porušení tohoto pravidla bude trestáno černou vlajkou.

15. V případě „kolostřešního“ karambolu se závod zastavuje červenou vlajkou. Všichni jezdci jsou povinni ihned zastavit vozidlo a vyčkat pokynů pořadatele!

 

VIII. POSTIHY

1. Způsob jízdy porušující ustanovení z kap. VII.: napomenutí, vyloučení z rozjížďky, vyloučení ze závodu.

2. Zkrácení tratě, kdy jezdci vznikla výhoda – vyloučení ze závodu.

3. O postihu vždy rozhoduje pořadatel !!!

 

IX. VLAJKOVÁ SIGNALIZACE :

Žlutá vlajka = signalizace nebezpečí, platí zákaz předjíždění od místa signalizace až k místu nehody.

Červená vlajka = zastavení závodu, jezdec zastaví vozidlo a vyčká dalších pokynů.

Černá vlajka = vyloučení jezdce z dané rozjížďky. Ten je povinen neprodleně opustit trať výjezdem do depa. Pokračování v jízdě = diskvalifikace.

Zelená vlajka = volný průjezd do depa po konci rozjížďky.

Šachovnicová vlajka = cíl jízdy pro všechny jezdce na trati, jezdec projede cílem a zastaví vmístě určeném pořadatelema vyčká na pokyn pořadatele (viz bod IX.4). V případě dřívějšího odjezdu do depa bude jezdec penalizován odebráním 2 bodů z rozjížďky/rozjížděk.

Odtahové vozidlo vybavené majáky bude při manipulaci na trati maximálně respektováno a nesmí být ohrožováno ani omezováno.

 
 

Pořadatel: arealsnu Zákupy